Reklamace

Online vytvoření reklamace

Abychom mohli vše co nejrychleji vybavit k Vaší spokojenosti, prosíme o vyplnění tohoto krátkého formuláře a zaslání zboží zpět na naši adresu. Jakoukoliv reklamaci můžete také podat na naší prodejně v Brně.

Postup při zaslání reklamace

1) Zboží vložte do obalu vhodného k přepravě a zabezpečte proti dalšímu poškození (například zmačkaným papírem, nebo molitanovou výplní).

2) Do balíčku přiložte vyplněný reklamační formulář, ze kterého odstřihnete adresní štítek, který nalepíte na balík.

3) Balíček odešlete přepravní službou, nebo poštou na adresu uvedenou na štítku. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude přijato. POZOR - uschovejte si podací lístek z důvodu reklamace přepravy u přepravce.


Prosíme pokračujte vyplněním reklamačního formuláře:

Reklamační formulář

Typ reklamace:
Číslo faktury:
Vaše jméno a příjmení: 
E-mail:
Telefon:
(vyplňte v případě že žádáte o vrácení peněz)
Číslo účtu:
Popis problému:

Po stisku tlačítka prosím vyčkejte. Odeslání e-mailu a vytvoření pdf může chvíli trvat...

Po kliknutí na odeslat reklamaci si uložte pdf dokument, vytiskněte jej a připojte ke zboží. Spodní část odstřihněte a nalepte ji na balík. Nezapoměnte také doplnit Vaši adresu.

Lhůta 14 dnů pro vyřízení reklamace začíná běžet okamžikem příjetí reklamace, o kterém Vás budeme informovat emailem.