Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Péče o baterii

Návod na skladování, údržbu a aktivaci baterie

V tomto článku Vám řekneme, jak správně udržovat baterii ve vašem skútru, aby vám dlouho vydržela a nemuseli jste každý rok kupovat novou. V první řadě je třeba dodržovat následující obecné zásady péče o baterii:
  • Nikdy nenechávejte baterii ve skútru přes zimu, riskujete nevratné poškození
  • Pokud skútr nepoužíváte déle jak měsíc, baterii uskladněte v suché místnosti při pokojové teplotě
  • Baterie musí být před skladováním řádně dobita. Jestliže během skladování klidové napětí klesne na 12,2 V je třeba ji dobít. 
  • Na povrchu baterií se nesmí pokládat ani vodivé ani nevodivé předměty.
  • Nikdy nenabíjejte bezúdržbové baterie autonabíječkou. Je nutné používat pulsní nabíječky, například C-Tek 800 . Pokud napětí i těchto baterií klesne pod 8V, jsou nenávratně zničeny.

Aktivace - nalévací baterie

 1. Příprava baterie

Odstraňte všechny kryty na horní straně baterie. To proveďte podle typu krytu buď odšroubováním nebo vytáhnutím.
 2. Uvolnění odplynovacích otvorů

Také kryty otvorů pro odvádění plynů na boční straně baterie musí být před naplňováním baterie sejmuty.
 3. Otevření balení kyseliny

Balení kyseliny otevřete odstřihnutím spojníku. Pozor: Neodstřihněte jej příliš blízko nádoby, jinak na něj nelze nasadit plnicí hadičku. Doporučujeme odstřihnout minimálně 10 mm od nádoby.
 4. Vložení hadičky

Nasaďte přibalenou hadičku pevně na spojník nádoby s kyselinou.
 5. Naplnění kyseliny

Naplňujte baterii pomalu kyselinou. Dbejte přitom na to, abyste naplnili všechny komory jednotlivě a rovnoměrně až po označení „max“. Množství kyseliny v balíčku je přesně odměřené a odpovídá množství, které je třeba k naplnění baterie. Po nalití nechte baterii 2-3 hodiny odstát. Poté změřtě napětí, pokud je více jak 12,7 V, baterie je nabítá, pokud méně, je třeba ji dodatečně nabít.
 6. Likvidace odpadu

Zcela vyprázdněný obal je recyklovatelný a může být příslušným způsobem odstraněn.
 7. Uzavření krytů

Uzavřete důkladně všechny kryty na horní straně baterie, které jste na počátku (bod 1) sejmuli. Boční otvory pro odvádění plynů ale nesmí být znovu uzavřeny. Baterie je tímto připravena k použití.

 

Aktivace - bezúdržbové baterie


 1. Příprava baterie

Položte baterii na rovnou plochu. Sejměte těsnicí lištu.
 2. Příprava nádoby s kyselinou

Nádobu s kyselinou vyjměte z igelitového sáčku. Lištu s uzávěry, která bude později sloužit jako uzávěr baterie, z nádoby sejměte. Důležité: Utěsnění otvorů neodstraňujte ani nepropichujte.
 3. Naplnění kyseliny

Nádobu s kyselinou obraťte a položte na baterii tak, aby všech šest utěsněných otvorů směřovalo na šest plnicích otvorů baterie. Nyní na nádobu silně zatlačte, tak aby došlo k propíchnutí těsnění na otvorech. Kyselina začne vtékat do baterie.
Důležité: Dbejte na to, aby se nádoba nepřevrhla a kyselina nepřestala vtékat.
 


4. Zkouška naplnění kyselinou

Ujistěte se, zda ze všech šesti otvorů ucházejí vzduchové bubliny. Nechte nyní nádobu nejméně 20 min stát.
Upozornění: Pokud z některého z otvorů neucházejí bubliny, poklepejte dvakrát či třikrát na nádobu. Během naplňování
nikdy nádobu neodstraňujte.
 5. Sejmutí nádoby

Ujistěte se, že kyselina z nádoby zcela vytekla. Pokud kyselina zůstala částečně v nádobě, jak je popsáno nahoře, lehce na ni poklepejte. Nyní nádobu z baterie opatrně vytáhněte. Poté je třeba nechat baterii 30 minut odstát v otevřeném stavu.
 6. Uzavření baterie

Lištu s uzávěry dobře vmáčkněte na plnicí otvory. Ujistěte se, že se lišta nachází ve stejné výšce jako horní strana baterie. Na těsnicí lištu (uzávěr baterie) oběma rukama rovnoměrně zatlačte. Plnění baterie je ukončeno. Těsnicí lišta s uzávěry nesmí být odstraněna; další doplňování vody nebo kyseliny není nutné.Záruka

Na startovací baterie poskytujeme záruku 24 měsíců. Dle novely Občanského zákoníku zákonem 136/2002, § 616, odst. 4 s účinností od 1. 1. 2003 spočívá důkazní břemeno v 7. - 24. měsíci záruční lhůty na spotřebiteli.

Záruka zaniká při nedodržení předpisů pro skladování, provoz a ošetřování autobaterie, při jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady způsobené vadným elektrickým zařízením motorového vozidla. Záruka též zaniká při zjištění cizí látky v elektrolytu, ktrá neodpovídá normě DIN pro výrobky UNIBAT / RMS / VARTA / FIAMM. Záruka se nevztahuje ani na baterii ponechanou ve vybitém stavu, kdy dojde k zasulfátování elektrod. Slouží-li baterie v režimu, kdy je extrémně namáhána (přebíjením, cyklickým zatěžováním atd.) může její životnost vyjímečně skončit i před uplynutím záruční lhůty, aniž by tuto skutečnost zavinil výrobce. Ani na takový případ se záruka nevztahuje.


Na závěr bezpečnostní upozornění a doporučení:
  • Chraňte si zrak!
  • Baterie naplněná kyselinou nesmí být v dosahu dětí!
  • Pozor, elektrolyt je žíravina, je proto třeba zacházet s ním s příslušnou opatrností!