Přihlášení skútru

Tipy a rady pro bezproblémové přihlášení skútru

Nákup skútru je příjemná věc a pokud jste si váš vysněný model již dovezli domů, budete brzy řešit jeho přihlášení. Abychom vám tento úkol usnadnili, připravili jsme tento článek, ve kterém najdete přehled všech informací souvisejících s přihlášením a také seznam toho, co máte s sebou vzít na úřad, aby šlo všechno hladce a mohli jste vyrazit na cestu.

Seznam pojmů

Zelená karta slouží jako doklad na Povinné ručení - celým názvem Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které musíte mít uzavřené ke každému motorovému vozidlu jež vlastníte. Za nesplnění této povinnosti hrozí vysoké sankce, proto povinné ručení uzavřete IHNED po nákupu skútru. Pokud skútr ještě nemá SPZ (například je z dovozu), lze povinné ručení uzavřít i na VIN skútru.


Velký technický průkaz (TP)
je rodným listem vozidla, jsou v něm uvedené všechny informace, nejdůležitější z nich je VIN, identifikační číslo, což je unikátní kód, něco jako rodné číslo každého vozidla. Slovo Čistopis označuje již vydaný velký technický průkaz, ve kterém ale zatím není uvedený první majitel (typicky u nových skútrů, nebo u dovozů)

OTP - Osvědčení o technickém průkazu někdy také nazývané malý techničák, je plastová kartička, kterou s sebou vozíte pro případ silniční kontroly. Jsou v ní zapsané základní údaje o vozidle a také jeho vlastník. Pro případ silniční kontroly musíte mít s sebou OTP a Zelenou kartu.


Evidenční kontrola
se provádní na stanicích technické kontroly (dále pouze STK), stojí většinou okolo 100Kč a jde o krátkou kontrolu, zda fyzicky souhlasí technický průkaz s vozidlem, při této prohlídce se kontroluje VIN skútru a barva, případně rozměry pneumatik. Nejde ale o technickou prohlídku, na evidenční kontrolu tedy můžete dovézt i nepojízdný skútr, nebo dokonce v polorozebraném stavu.

Technická prohlídka se provádí v určitém časovém intervalu, u ojetých motocyklů po 2 letech. Jde o kontrolu celkového technického stavu skútru. Pro úspěšné absolovování musíte mít v pořádku osvětlení, idetifikátory (VIN a štítek), pneumatiky, brzdy, lékárnu. Pozor, bez platné STK není skútr způsobilý k provozu a nelze s ním v žádném případě jezdit ani jej přihlásit! Pokud koupíte skútr s propadlou technickou, musíte jej na vozíku dovézt na STK a po jejím provedení jej pak lze přihlásit.

Dovozová technická prohlídka je třeba absolovovat, dovezete-li Váš skútr ze zahraničí, nebo jej koupíte se zahraničními doklady. Jeji cena je 1500-2000Kč a mnohdy může být dost zásadní komplikací na cestě k přihlášení vašeho skútru, proto je dobré její provedení svěřit nejlépe prodejci skútru, nebo někomu kdo má s STK již zkušenosti a ví co je třeba doložit. Pokud totiž v databázi chybí některé technické údaje, například hluk vozidla, budete jej muset na STK doplnit, k tomu bude třeba výpis technických údajů, který Vám vydá (opět za úplatu) dovozce do ČR. Po úspěšném absolovování dostanete potvrzení a také přílohu k technickému průkazu, všechny tyto doklady budete potřebovat pro vydání čistopisu technického průkazu.

SPZ Státní poznávací značka je tabulka, která musí být viditelně umístěna na zadní straně skútru. Na SPZ je také nalepena známka vyznačující platnost technické prohlídky vašeho skútru. Vydání na úřadě je zpoplatněné částkou 300Kč pro 50ccm skútry a 500Kč pro vyšší objemy motoru. Pozor, bez SPZ není možné v žádném případě jezdit!

Přihlášení nového skútru

Prakticky nejjednodušší procedura. K přihlášení nového skútru potřebujete pouze Čistopis (velký technický průkaz), Zelenou kartu a fakturu od nákupu skútru. S těmito doklady zajdete na úřad, kde Vám dají žádost a po jejím vyplnění dostanete SPZ. Nezapomeňte v pojišťovně nahlásit přidělené číslo SPZ a nechat si jej zapsat do Zelené karty.


Potřebné doklady:

 • Čistopis TP
 • Zelená karta
 • Faktura od nákupu skútru
 • Občanský průkaz

Přihlášení ojetého skútru s SPZ

Pokud jste koupili ojetý skútr, je třeba jej na sebe přihlásit. Tento úkon se děje na magistrátu přislušnému místu bydliště prodávajícího. Jsou zde dvě možnosti: 1) oba (prodávající i kupující) zajdete na úřad a společně skútr přepíšete. 2) dohodnete se, že přepis provede jeden z Vás. Pak je nutné nachystat ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU plnou moc k přepisu vozidla. Pokud tento úkon bude provádět prodávající, doporučuje si do smlouvy vymezit data, od kdy se tak musí stát a také sankce v případě, že prodávající přepis neprovede. Jistotou je tedy vždy možnost číslo 1 a možnost 2 volte v případě, že prodávající je někdo normální s kým se dá rozumně domluvit. SPZ zůstává stejná. Před přepisem je dále nutné zajistit na STK evidenční kontrolu a uzavřít povinné ručení.


Potřebné doklady:

 • Velký technický průkaz + OTP
 • Zelená karta
 • Evidenční kontrola
 • Občanský průkaz
 • Úředně ověřená plná moc (pokud přepis neprovádní prodávající a kupující společně)

Přihlášení ojetého skútru s čistopisem

Postup je naprosto stejný jako u příhlášení ojetého skútru s SPZ, rozdíl je v tom, že na evidenční kontrolu musíte dovézt skútr na vozíku, protože s ním není možné bez SPZ jezdit. Pokud Vám ji prodejce vydá, můžete dostat papírovou převozní značku, se kterou jde jezdit po omezenou dobu. Dále, k přihlášení musíte mít kromě evidenční kontroly také doklad o absolovování dovozové technické prohlídky. Pro přihlášení nezapomeňte v pojišťovně nahlásit a nechat si zaplat do zelené karty číslo vaší nové SPZ.


Potřebné doklady:

 • Velký technický průkaz
 • Zelená karta
 • Evidenční kontrola
 • Doklad o dovozové technické kontrole
 • Občanský průkaz

Dovoz

Přihlášení vozidla z dovozu většinou na úřadě trvá několik dnů. Budete potřebovat dovozovou technickou, ta slouží zároveň jako evidenční kontrola při přihlášení, tedy není třeba mít 2 dokumenty. Na úřadě vyplníte žádost o dovoz motorového vozidla a dodáte dovozovou technickou a původní zahraniční technický průkaz (originál)..


Potřebné doklady:

 • Zahraniční technický průkaz (originál)
 • Dovozová technická na vaše jméno
 • Zelená karta
 • Občanský průkaz

Zastupování osoby majitele

Skútr za vás může skútr přihlásit kdokoliv na základě plné moci (vzor pro stažení zde), plná moc musí být ve všech případech úředně ověřená (na poště, úřadě, nebo u notáře). Článek je určený pro fyzické osoby, pokud budete přihlašovat skútr na firmu, je třeba na úřad donést také živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku. Článek je určený pro fyzické osoby, pokud budete přihlašovat skútr na firmu, je třeba na úřad donést také živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku.